khoa-hoc-naffco.png

TRAINING

NAFFCO provides training courses on a diverse range of subjects and will equip the learner with the skills and knowledge required for jobs in the fire service and healthcare industry. Our company is a recognized authority in the fire fighting and emergency response services throughout Dubai and the Middle East. 

ĐÀO TẠO

NAFFCO cung cấp các khóa đào tạo về một loạt các môn học và sẽ trang bị cho người học những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết cho các công việc trong ngành dịch vụ chữa cháy và ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe. Công ty chúng tôi được công nhận độc quyền trong các dịch vụ chữa cháy và ứng phó khẩn cấp trên khắp Dubai và Trung Đông / Bắc Phi.

 

XEM VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=093AujzoPxc&t